Winged team 2017

Southwesterni suveprogramm, Suvi Ameerikas, Southwesterni raamatumüük või siis Southwestern Advantage’i suveprgramm – heal lapsel palju nimesid. Aga nende erinevate nimede all on teatud ja tuntud just see programm. See suvi osaleb pragrammis pea 2000 tudengit. Pea 600 neist töötavad koos Europe1 grupis ja nendest omakorda 240 on juhendajad ehk siis osalevad programmis juba 2st, 3ndat, 4ndat või lausa rohkem kordi (Student Managerid). See aasta osaleb aga u 360 tudengit programmis esimest korda (First Yearid – FY). Meie Euroopa grupp jaguneb väiksemateks gruppideks ja üks neist on Winged. Wingete grupp jaguneb kaheks meeskonnaks. Meeskonnad töötavad suvel koos ühes piirkonnas ja meeskonda juhib meeskonnajuht (Organizational Leader – OL), kes siis viib läbi ka pühapäevaseid kokkusaamisi. Meeskonnajuhti aitavad suvel juhendajad ja neid on igas grupis tavaliselt 2-6. Meeskonnajuhi ja juhendajate ülesanne on olla esimese aasta tudengitele parimaks eeskujuks, treenida esimese aasta tudengeid, viia läbi pühapäevaseid koosviibimisi, motiveerida gruppi, organiseerida logistikat jne. Kõike seda tehes õpivad juhendajad ise juhtimise ja eestvedamise kohta väga palju. Wingete grupp jaguneb see aasta kaheks meeskonnaks:

Hardo Hansari grupp “Hustle Squad” – Lõuna-Illinoisis

Martti Kask’i grupp “Klapahundo” – Lääne-Texases

Lisaks nendele kahele grupile töötavad 2 juhendajat see suvi Kanadas: Rivo Toomsalu ja Kristian Paekivi.

Allpool on ennesuvine pilt meie grupist.

———————————————

This summer we have in Southwestern Advantage summer program about 2000 students. About 600 of them work with Europe 1 group. About 240 of them are participating in this program already 2nd, 3rd, 4th or more times (We call them Student Managers – SMs). So about 360 of them are participating first time (First Years – FYs). Our European organization divides into smaller groups and one of the groups is Winged, which consists of 2 organizations. Organizations are groups of students which work together through summer. They are geographically in a close area, have meetings together and are lead by an organizational leader (OL) and usually 2-6 SMs help him/her run the group. OL and SMs job through the summer is to be the best example for the FYs with their work and sales stats, collect and manage FY statistics, coach and train FYs, run Sunday meetings, help with logistics etc. Doing that they learn on the field leadership and management skills. 2 organizations which Winged group consists of:

Hardo Hansar grupp “Hustle Squad” – works in South Illinois

Martti Kask group “Klapahundo” – works in West Texas

Besides those 2 organizations we have 2 SMs who work in Canada Rivo Toomsalu and Kristian Paekivi.

Below is a pre-summer picture from our group:

Winged baasipäev 2017-2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s