Winged Team 2018

Southwesterni suveprogramm, Suvi Ameerikas, Southwesterni raamatumüük või siis Southwestern Advantage’i suveprgramm – heal lapsel palju nimesid. Aga nende erinevate nimede all on teatud ja tuntud just see programm. See suvi osaleb pragrammis pea 2000 tudengit. u 630 neist töötavad koos Europe1 grupis ja nendest omakorda 280 on juhendajad ehk siis osalevad programmis juba 2st, 3ndat, 4ndat või lausa rohkem kordi (Student Managerid). See aasta osaleb aga u 350 tudengit programmis esimest korda (First Yearid – FY). Meie Euroopa grupp jaguneb väiksemateks gruppideks ja üks neist on Winged. Wingete grupp jaguneb kaheks meeskonnaks. Meeskonnad töötavad suvel koos ühes piirkonnas ja meeskonda juhib meeskonnajuht (Organizational Leader – OL), kes siis viib läbi ka pühapäevaseid kokkusaamisi. Meeskonnajuhti aitavad suvel juhendajad ja neid on igas grupis tavaliselt 2-6. Meeskonnajuhi ja juhendajate ülesanne on olla esimese aasta tudengitele parimaks eeskujuks, treenida esimese aasta tudengeid, viia läbi pühapäevaseid koosviibimisi, motiveerida gruppi, organiseerida logistikat jne. Kõike seda tehes õpivad juhendajad ise juhtimise ja eestvedamise kohta väga palju. Wingete grupp jaguneb see aasta kolmeks meeskonnaks:

Hardo Hansari grupp “A+ mängijad” – Toledo, Ohio

Martti Kask’i grupp “Cherrycake” – Lääne Kansases

Kerli Ostrovi grupp “SunPower” – Ida Kansases

Lisaks kolmele grupile töötab 1 juhendaja see suvi Kanadas: Tõnis Kaasik

Allpool on ennesuvine pilt meie grupist.

———————————————

This summer we have in Southwestern Advantage summer program about 2000 students. About 630 of them work with Europe 1 group. About 280 of them are participating in this program already 2nd, 3rd, 4th or more times (We call them Student Managers – SMs). So about 350 of them are participating first time (First Years – FYs). Our European organization divides into smaller groups and one of the groups is Winged, which consists of 3 organizations. Organizations are groups of students which work together through summer. They are geographically in a close area, have meetings together and are lead by an organizational leader (OL) and usually 2-6 SMs help him/her run the group. OL and SMs job through the summer is to be the best example for the FYs with their work and sales stats, collect and manage FY statistics, coach and train FYs, run Sunday meetings, help with logistics etc. Doing that they learn on the field leadership and management skills. 3 organizations which Winged group consists of:

Hardo Hansar organisation “A+ players” – Toledo, Ohio

Martti Kask organisation “Cherrycake” – West Kansas

Kerli Ostrov organisation “SunPower” – East Kansas

Besides those 3 organizations we have 1 SM who works in Canada: Tõnis Kaasik

Below is a pre-summer picture from our group:

Winged Baasipäev 2018